(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2021 do UBND huyện Đồng Văn ủy quyền như sau:

Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất của Chi cục Thống kê huyện Đồng Văn (cơ sở Cũ) (Tên cũ: Phòng Thống kê huyện Đồng Văn) . Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.237,4 m2 đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.237,4 m2 đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 2
Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.237,4 m2 đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 3