(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2021 do Phòng TC - KH huyện Mường Khương ủy quyền như sau:

Gỗ tịch thu (gỗ nghiến); Số lượng 10,015m3 (trong đó: gỗ thành phẩm 8,271m3, gỗ bìa bắp 0,398m3, gỗ tròn 1,346m3).

Phòng TC - KH huyện Mường Khương

Ngày 5/10/2021, đấu giá gỗ nghiến tịch thu tại tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 5/10/2021, đấu giá gỗ nghiến tịch thu tại tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 5/10/2021, đấu giá gỗ nghiến tịch thu tại tỉnh Lào Cai ảnh 3