(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2020 do Đội quản lý thị trường số 2- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Đội quản lý thị trường số 2- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Km 59, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào lúc 08h45 ngày 05/10/2020. Tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

4. Danh mục tài sản bán đấu giá: Lô hàng là tang vật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu của Đội quản lý thị trường số 2- Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị gồm:

Ngày 5/10/2020, đấu giá tang vật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết thông báo đến 16h00 ngày 02/10/2020 (trong giờ làm việc) tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

6. Giá khởi điểm, phí hồ sơ, tiền ký quỹ.

- Giá khởi điểm: 14.212.000đ

- Phí hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ

- Tiền ký quỹ: 2.000.000đ

- Khách hàng nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước) vào ngày 01, 02, 03/10/2020 (Trong giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty. Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 03/10/2020.

7. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá (hồ sơ đấu giá):

Phiếu trả giá (hồ sơ đấu giá) của người tham gia đấu giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu trong ngày 03/10/2020 (Buổi sáng bắt đầu vào lúc 08h00 đến 10h00 và buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h00) tại Văn phòng công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Thời gian kết thúc nộp phiếu trả giá đến hết 16h00 ngày 03/10/2020. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

(Hồ sơ nộp qua đường bưu chính phải đến trước 16h00 ngày 03/10/2020).

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 01, 02/10/2020. Khách hàng đăng ký xem tài sản tại đơn vị tổ chức đấu giá để được hướng dẫn.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Đối tượng tham gia đấu giá là các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá, trừ trường hợp được quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

- Cách thức đăng ký: Mua hồ sơ tham gia đấu giá, nghiên cứu Quy chế đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định, nộp hồ sơ đấu giá bao gồm: Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá, giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân bản sao để lưu hồ sơ.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

11. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại Công ty 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989