(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2020 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Đước ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 112/2020/HĐ-ĐG ngày 09/9/2020 được ký kết giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Đước và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm

1.1. Quyền sử dụng đất (thửa đất số 591), diện tích 548m², loại đất ONT, tờ bản đồ số 14, toạ lạc tại ấp 4B, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Giá khởi điểm: 3.284.164.000 đồng (Ba

Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm lệ tỷ hai trăm tám mươi bốn triệu một trăm sáu mươi bốn nghìn đồng);

1.2. Quyền sử dụng đất (Thửa đất số 1559), diện tích 934m², loại đất ONT, tờ bản đồ số 03, toạ lạc tại ấp Rạch Đào, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Giá khởi điểm: 3.949.886.000 đồng (Ba tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu tám trăm tám mươi sáu nghìn đồng); phí trước bạ, lệ phí địa chính, đấu giá theo từng thửa.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản.

2.1. Thời gian xem tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Đước tổ chức cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản trong 02 ngày làm việc vào ngày 29 và ngày 30/9/2020.

2.2. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

3.1. Thời gian bán hồ sơ: từ ngày niêm yết thông báo đến 11 giờ ngày 01/10/2020 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi (Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

4.1. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ;

4.2. Tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm, thời gian nộp hạn cuối đến 16 giờ ngày 01/10/2020. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi số: 070090074499 mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Long An - Phòng giao dịch Tân An.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết thông báo đến 11 giờ ngày 01/10/2020 (trong giờ hành chính). Địa điểm đăng ký tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi (Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

5.2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do DN cung cấp).

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy ĐKKD (nếu là tổ chức) của người đăng ký tham gia đấu giá.

- Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (trường hợp đăng ký thay hoặc đấu giá thay).

5.3. Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 119 của Luật đất đai năm 2013, và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản.

5.4. Điều kiện tham gia đấu giá: Là Đối tượng được tham gia đấu giá nêu trên, có đủ điều kiện về tài chính, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 1 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với 1 bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 1 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

5.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá nếu có nhu cầu mua và lập bộ hồ sơ đấu giá nộp tại địa điểm đăng ký theo thời gian quy định của thông báo này.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

6.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09 giờ, ngày 05/10/2020.

6.2. Địa điểm đấu giá: Tại hội trường UBND huyện Cần Đước địa chỉ: khu 1A, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Đước, địa chỉ: Khu 1A, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi, địa chỉ: Số 151, Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: 0909 260 696, để biết thêm chi tiết./.