(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2020 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông.

Địa chỉ: Số 90, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung

Căn cứ quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản 2016. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, Tiền hồ sơ, bước giá:

1.1 Tài sản đấu giá:

1.1. 01 Xe ô tô khách nhãn hiệu TOYOTA đã qua sử dụng:

+ Biển kiểm soát 48A-0081; Màu sơn: xanh; Số chỗ ngồi: 15 chỗ; Năm sản xuất: 2004; nước sản xuất: Việt Nam; Niên hạn sử dụng 2024; Số loại: HIACE RZH115L-BRMRE; Số máy: 2RZ-3234095; Số khung: RZH115-3001849.

+ Hiện trạng: xe hoạt động bình thường.

1.2. 01 Xe ô tô nhã hiệu Mazda đã qua sử dụng (Bán phế liệu):

Biển kiểm soát 48A-0101; Màu sơn: Trắng; Số chỗ ngồi: 16 chỗ; Năm sản xuất: 1996; nước sản xuất: Nhậ Bản; Số loại: E2000; Số máy: FE-308828; Số khung: SRY0E2MH-000136.

+ Hiện trạng: xe hư hỏng nặng, không còn hoạt động.

1.2. Giá khởi điểm:

- Xe ô tô TOYOTA: 57.070.000 đồng (Năm mươi bảy triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Xe ô tô MAZDA: 11.635.000 đồng (Mười một triệu sáu trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Tổng giá khởi điểm: 68.705.000 đồng (Sáu mươi tám triệu bảy trăm lẻ năm nghìn đồng).

1.3. Tiền đặt trước:

- Xe ô tô TOYOTA: 11.400.000 đồng

- Xe ô tô MAZDA: 2.300.000 đồng

1.4. Bước giá:

- Xe TOYOTA: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

- Xe MAZDA: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

1.5. Tiền bán hồ sơ đấu giá:

- Xe TOYOTA: 150.000 đồng/ hồ sơ.

- Xe MAZDA: 50.000 đồng/hồ sơ

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: từ ngày 21/9/2020 đến ngày 30/9/2020.

Địa điểm xem tài sản: Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 17/9/2020 đến ngày 02/10/2020.

Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký và nộp phiếu trả giá: từ ngày 17/9/2020 đến ngày 02/10/2020

- Địa điểm đăng ký: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Điều kiện đăng ký: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

+ Tự nguyện nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành; cam kết ít nhất trả bằng giá khởi điểm đã được thông báo, hoàn thiện các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời gian quy định;

+ Chấp nhận toàn bộ các quy định của Quy chế cuộc đấu giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan về đấu giá tài sản;

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện trên trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày 17/9/2020 đến ngày 30/9/2020.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 05/10/2020

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Niêm yết được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông để cá nhân, tổ chức được biết./.