(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/HĐ-DVĐGTS ngày 11/9 /2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú;

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú.

Địa chỉ: KP Tân An, tt Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Tài sản đấu giá: Dự án Chợ Tân Lập bao gồm:

Đối với diện tích xây dựng Chợ

Tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; thuộc thửa đất số 104; tờ bản đồ 76 (do chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện lập và được Sở tài nguyên và Môi trường thẩm duyệt ký xác nhận ngày 07/05/2019).

Tứ cận thửa đất:

+ Phía Bắc giáp với đường tổ 26 và đất ở chỉnh trang

+ Phía Đông giáp với đường bê tông và đât ở chỉnh trang

+ Phía Nam giáp với đường Quy hoạch D1 (12m) và đất ở chỉnh trang;

+ Phía Tây giáp với đường QH 10m và trạm Y tế xã Tân Lập

Diện tích: 6.113,6 m2 (Sáu ngàn một trăm mười ba phẩy sáu mét vuông)

Mục đích sử dụng: Đất Thương mại (Xây dựng chợ)

Hinh thức cho thuê: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá.

Thời hạn cho thuê đất: 50 năm

Giá khởi điểm: 14.621.494.000 đồng (Mười bốn tỷ, sáu trăm hai mươi mốt triệu, bốn trăm chín mươi bốn ngàn đồng).

Đối với diện tích đất ở liền kề đất chợ Tân Lập

-Tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; thuộc thửa đất số 103; tờ bản đồ 76 (do chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện lập và được Sở tài nguyên và Môi trường thẩm duyệt ký xác nhận ngày 07/05/2019).

Tứ cận thửa đất:

+ Phía Bắc giáp với đường tổ 26 và đất ở chỉnh trang

+ Phía Đông giáp với đường bê tông và đât ở chỉnh trang

+ Phía Nam giáp với đường Quy hoạch D1 (12m) và đất ở chỉnh trang;

+ Phía Tây giáp với đường QH 10m và trạm Y tế xã Tân Lập

Diện tích: 2.834,8 m2 (Hai ngàn tám trăm ba mươi bốn phẩy tám mét vuông)

Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn

Hinh thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Tài sản hiện có trên đất: Đất trống không có tài sản gắn liền với đất

Giá khởi điểm: 8.474.754.000 đồng (Tám tỷ, bốn trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi bốn ngàn đồng).

4/ Tổng giá khởi điểm của Dự án chợ Tân Lập là: 23.096.248.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, không trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm bốn mươi tám ngàn đồng).

5/ Thời gian, địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

Từ ngày 14/9/2020 đến 17h 00 phút ngày 2/10/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

6/ Thời gian, địa điểm xem tài sản.

Từ ngày 23/9/2020 đến ngày 24/9/2020 (trong giờ hành chính). Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản cử người phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú ( Liên hệ đ/c Chung 0965505254) hướng dẫn cho khách hàng xem tại sản.

7/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 14/9/2020 đến 17h 00 phút ngày 2/10/2020 (trong giờ hành chính). Trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

8/ Thời gian, địa điểm đấu giá: 8 giờ 30phút ngày 5/10 /2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

9/ Tiền đặt trước là: 20% giá trị của tài sản. Thời gian thu tiền đặt trước là từ ngày 30/9/2020 đến 17h 00 phút ngày 02/10/2020 (trong giờ hành chính). Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp trước thời gian quy định trên thì phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản.

10/ Tiền hồ sơ tham gia: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)/ hs

11/ Hình thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp, nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

12/ Phương thức đâu giá: trả giá lên.

13/ Bước giá: 01% trên giá khởi điểm của từng vòng đấu.

14/ Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

14.1. Đối tượng tham gia: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.

14.2. Điều kiện tham gia:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Đơn đăng ký đấu giá theo mẫu do Trung tâm DVĐGTS tỉnh Bình Phước phát hành (trong đó cam kết sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, xây dựng theo đúng bản vẽ thiết kê đã được phê duyệt).

Giấy nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất (phải được thành lập trên 02 năm)

Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thể căn cước của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền (nếu có) của người tham gia đấu giá.

đ) Đơn cam kết đảm bảo quyền lợi với các hộ tiểu thương hiện đang kinh doanh trong chợ, cam kết có biên bản làm việc thống nhất của các hộ tiểu thương trong việc chuyển đổi mô hình chợ sau khi trúng đấu giá.

Xây dựng Phương án và bản vẽ thiết kế chi tiết của dự án và được UBND huyện Đồng Phú phê duyệt thì mới được đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ năng lực thể hiện kinh nghiệm đã đầu tư thực hiện xây dựng, quản lý chợ ít nhất 01 hợp đồng xây dựng chợ tương tự và có xác nhận của chính quyền địa phương đã hoàn thành công trình bàn giao và đưa vào sử dụng trước thời gian tham gia đấu giá.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập

Giấy xác nhận số dư tài khoản được Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng xác nhận thấp nhất là 10 tỷ đồng trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc trước ngày đăng ký tham gia đấu giá.

Có danh sách thể hiện đội ngũ Kỹ sư được công ty ký kết hợp đồng và trích đóng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Nếu người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân không trực tiếp đăng ký, không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.