(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2019 do UBND huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Tài sản 1: QSD 16 ô đất tại khu 6, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Diện tích từ: 125 m2 đến 150 m2. Giá khởi điểm: 1.600.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/ô.

- Tài sản 2: QSD 04 ô đất tại khu Phần Làng, xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Diện tích: 125 m2. Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng/ô.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/09/2019 cho đến hết 16h00’, ngày 02/10/2019. Nộp tiền đặt trước ngày 02, 03, 04/10/2019 và hoàn thiện thủ tục tại Phòng TN&MT huyện Thanh Thủy.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Tài sản 1: 08h30’, ngày 05/10/2019, tại Hội trường UBND xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy.

- Tài sản 2: 14h00’, ngày 05/10/2019, tại Hội trường UBND xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương,

P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 898 179 – 0985361047; Phòng TN & MT huyện Thanh Thủy. Đ/c Mai: 0973250992.

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đính chính thông tin đấu giá tài sản

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh xin thông báo đính chính thông tin đấu giá tài sản là QSD 16 ô đất tại xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. (Theo thông báo số 20/TB-VL ngày 16/9/2019) như sau:

“7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Hồi 14 giờ 00’ ngày 05/10/2019, tại Hội trường UBND xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ”

Các thông tin khác vẫn giữ nguyên trạng như thông báo số 20/TB-VL ngày 16/9/2019 của Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh.