(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2019 do UBND huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Tài sản 1: QSD 16 ô đất tại khu 6, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Diện tích từ: 125 m2 đến 150 m2. Giá khởi điểm: 1.600.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/ô.

- Tài sản 2: QSD 04 ô đất tại khu Phần Làng, xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Diện tích: 125 m2. Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng/ô.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/09/2019 cho đến hết 16h00’, ngày 02/10/2019. Nộp tiền đặt trước ngày 02, 03, 04/10/2019 và hoàn thiện thủ tục tại Phòng TN&MT huyện Thanh Thủy.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Tài sản 1: 08h30’, ngày 05/10/2019, tại Hội trường UBND xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy.

- Tài sản 2: 14h00’, ngày 05/10/2019, tại Hội trường UBND xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 898 179 – 0985361047; Phòng TN & MT huyện Thanh Thủy. Đ/c Mai: 0973250992.