(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận ủy quyền như sau:
Ngày 5/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận ảnh 1
Ngày 5/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận ảnh 2
Ngày 5/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận ảnh 3
Ngày 5/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận ảnh 4