(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/1/2022 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 5/1/2022, đấu giá xe ô tô Thaco tại TP.HCM ảnh 1