(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/1/2022 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng: 833,5 m2 đất và tài sản gắn liền với đất: gồm 04 ngôi nhà; diện tích sàn xây dựng là 1.151,2m2 là Trụ sở Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn (cũ), phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

Ngày 5/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 833,5 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 5/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 833,5 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 5/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 833,5 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 5/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 833,5 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 4