(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/1/2022 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng: 2.442,4 m2 đất và tài sản gắn liền với đất: gồm 04 ngôi nhà; diện tích sàn xây dựng 1.168,0m2 là Trụ sở Đảng ủy Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Kỳ Sơn (TT Kỳ Sơn cũ), thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

Ngày 5/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 2.442,4 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 5/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 2.442,4 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 5/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 2.442,4 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 5/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 2.442,4 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 4