(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/1/2022 do Trường Trung học phổ thông Lương Tâm ủy quyền như sau:

Đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin và mặt bằng nhà xe tại Trường Trung học phổ thông Lương Tâm (Ấp 2, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang). Đăng ký và đấu giá riêng lẻ từng tài sản.

Trường Trung học phổ thông Lương Tâm

Ngày 5/1/2022, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin và mặt bằng nhà xe tại Trường THPT Lương Tâm, tỉnh Hậu Giang ảnh 1
Ngày 5/1/2022, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin và mặt bằng nhà xe tại Trường THPT Lương Tâm, tỉnh Hậu Giang ảnh 2
Ngày 5/1/2022, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin và mặt bằng nhà xe tại Trường THPT Lương Tâm, tỉnh Hậu Giang ảnh 3
Ngày 5/1/2022, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin và mặt bằng nhà xe tại Trường THPT Lương Tâm, tỉnh Hậu Giang ảnh 4
Ngày 5/1/2022, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin và mặt bằng nhà xe tại Trường THPT Lương Tâm, tỉnh Hậu Giang ảnh 5