(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Đông Anh và Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) huyện Đông Anh thông báo đấu giá QSD đất tại xã Liên Hà, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội vào ngày 5/1/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- 15 thửa đất tại Điểm X2, thôn Hương Trầm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. GKĐ: 6.000.000 đ. TĐT: 80.000.000 đ. Tiền mua HS: 500.000 đ/ HS.

- 29 thửa đất tại Điểm X1, thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. GKĐ: 10.000.000 đ. TĐT: 100.000.000 đ. Tiền mua HS: 500.000 đ/ HS.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 08h30’, ngày 05/01/2019 tại Hội trường UBND huyện Đông Anh.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 8h30’, ngày 24, 25/12/2018. Liên hệ tại Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 20/12/2018 đến 17h00, ngày 02/01/2019 (trong giờ hành chính) trực tiếp tại UBND xã Liên Hà, xã Thụy Lâm; Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh và Công ty CP Đấu giá Đông Anh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/01/2019 đến 17h00, ngày 03/01/2019 (trong giờ hành chính).

Mọi thông tin liên hệ: Công ty CP Đấu giá Đông Anh. Địa chỉ: Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. ĐT: 0243.9655298 và Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh, số 115A Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội. ĐT: 0243.9655758.