Ngày 4/5/2022, đấu giá xe ô tô Chevrolet tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/5/2022 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 4/5/2022, đấu giá xe ô tô Chevrolet tại TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư