Ngày 4/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2022 do Agibank Chi nhánh Gia Định ủy quyền như sau:
Ngày 4/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư