Ngày 4/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Phong thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty đấu giá hợp danh Bảo Phong

Địa chỉ: Tầng 5 số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0246.2722.468

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên

Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 4/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 01/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 03/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 11/02/2022 - 16:30 01/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong, tầng 5 số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Điều kiện: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ nội quy, Quy chế đấu giá Công ty ban hành.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 04/03/2022

Địa điểm: Tầng 5, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Chuyên đề

Kết nối đầu tư