Ngày 4/3/2022, đấu giá hàng hóa tịch thu tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2022 do Đội Quản lý thị trường số 12 ủy quyền như sau:
Ngày 4/3/2022, đấu giá hàng hóa tịch thu tại TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư