Ngày 4/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Khang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2021 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:
Ngày 4/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư