Ngày 4/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất và tàu cá tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nguyễn Quế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2022 do ông Nguyễn Hoàng Vũ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nguyễn Quế

Địa chỉ: Số 372, đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 3, phường 1, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

Số điện thoại: 0975576767

Tên Người có tài sản đấu giá: Ông Nguyễn Hoàng Vũ

Địa chỉ: Chi cục Thi hành án dân sự, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Là tàu cá và quyền sử dụng đất, công rình xây dựng trên đất của ông Trần Văn Hùng Em (HĐ số 113)

03

Tàu cá 30%, đất 100%, tài sản khác 50%

Ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

3,020,232,542

597,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 01/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 03/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 00:00 07/10/2022 - 16:30 01/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyễn Quế; điều kiện: Là tổ chức/người được pháp luật cho phép tham gia đấu giá và nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản đấu giá; cách thức đăng ký: Nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá trong thời hạn quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 04/11/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyễn Quế

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư