(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/9/2020 do Phòng Quản lý đô thị, thị xã Sa Pa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Quản lý đô thị, thị xã Sa Pa (Số nhà 003, đường Lê Quý Đôn, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai)

3. Tài sản đấu giá: Quyền thuê khai thác Bãi đỗ xe mặt bằng bệnh viện đa khoa cũ, bãi đỗ xe khu vực chợ Sa Pa, bãi đỗ xe khu vực Thác Bạc, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

- Số lượng bãi đỗ xe: 03 bãi đỗ.

- Thời gian khai thác: Đấu giá quyền thuê khai thác tối đa 01 năm; hết thời gian khai thác 01 năm UBND thị xã Sa Pa sẽ xem xét gia hạn hợp đồng nếu mặt bằng chưa đưa vào thực hiện dự án đầu tư xây dựng hoặc có sự thay đổi về giá.

4. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền hồ sơ bán hồ sơ:

a. Giá khởi điểm tài sản: Được phê duyệt tại Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND thị xã Sa Pa về việc phê duyệt phương án và giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền thuê khai thác Bãi đỗ xe mặt bằng bệnh viện đa khoa cũ, bãi đỗ xe khu vực chợ Sa Pa và bãi đỗ xe khu vực Thác Bạc, thị xã Sa Pa với giá khởi điểm là 1.868.676.000 đồng/năm.

b. Tiền đặt trước: 373.700.000đồng (Bằng 20% giá khởi điểm của tài sản).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc ( Ngày 30/8 đến ngày 3/9/2020 , theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

c. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ/tài sản.

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

6. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Thời gian cho tham khảo, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/8/2020 đến ngày 31/8/2020 (Trong giờ hành chính). Tại phòng Quản lý đô thị thị xã Sa Pa (Số nhà 003, đường Lê Quý Đôn, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) và Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

- Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 14/8/2020 đến ngày 31/8/2020 (Trong giờ hành chính). Tại phòng Quản lý đô thị thị xã Sa Pa (Số nhà 003, đường Lê Quý Đôn, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi qua đường bưu điện trước 17 giờ 00 phút 31/8/2020 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 20/8 và 21/8/2020 tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 4/9/2020, Tại hội trường tầng 2 Phòng Quản lý đô thị thị xã Sa Pa, Số nhà 003, đường Lê Quý Đôn, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế hoặc hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 (Trong giờ hành chính).