(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh thông báo bán đấu giá tài sản lần thứ 11 vào ngày 4/9/2020 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang ủy quyền như sau:

I. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh; Địa chỉ: Số 156 đường Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

II. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang; Địa chỉ: Số 89 Đường 3/2, Phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

1. Tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm:

1.1 Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng, dây chuyền máy móc thiết bị chế biến bột cá và thiết bị văn phòng của Công ty TNHH MTV Bột cá Hà Tiên tọa lạc tại ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang như sau:

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh, diện tích: 190.000 m2.

(Thửa đất số: 704; Tờ bản đồ số: TY-05; Thời hạn sử dụng: đến năm 2060; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, theo giấy chứng nhận số phát hành BA 182655, do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 25/03/2010).

- Công trình xây dựng: Công trình xây dụng năm 2010 trên Thửa đất số: 704; Tờ bản đồ số: TY-05 như sau:

+ Diện tích xây dựng: 3.711,65 m2; Diện tích sàn: 3.711,65 m2; theo Giấy chứng nhận số phát hành BL 609146 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 05/01/2013.

+ Diện tích xây dựng: 2.453,4 m2; Diện tích sàn: 2.453,4 m2; theo Giấy chứng nhận số phát hành BM562319 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 17/06/2013.

- Dây chuyền máy móc thiết bị chế biến bột cá và thiết bị văn phòng: Bán theo hiện trạng thực tế, danh mục theo phụ lục 2 của Chứng thư Thẩm định giá số Vc 18/9/17/TS-KG2 ngày 24/09/2018 của Công ty Cổ phần Thông tin và thẩm định giá Miền Nam (không bao gồm phương tiện vận tải).

1.2. Quyền sử dụng đất: tọa lạc tại Ấp Ngã Tư, Xã Thuận Yên, Thị xã Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang (tài sản của ông Trình Kim Truyền, 7 giấy chứng nhận QSDĐ) như sau:

- Đất nuôi trồng thủy sản, diện tích: 137.614,3 m2

(Tờ bản đồ số: TY-04; Thửa: 228, 235, 234, 254, 264, 253, 265, 280, 281, 282, 554; Thời hạn sử dụng: 03/2021).

- Đất trồng cây lâu năm, diện tích: 3.700 8m2

(Tờ bản đồ số: TY-04; Thửa: 555; Thời hạn sử dụng: 10/2043);

* Tổng giá khởi điểm: 45.965.024.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, chín trăm sáu mươi lăm triệu, hai mươi bốn ngàn đồng).

-*- Ghi chú:

- Giá bán đấu giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (người mua chịu tất cả các loại thuế, phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản).

- Khi tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua một phần tài sản có thể gửi đề nghị về thông tin phần tài sản cần mua và mức giá đề xuất (nếu có) để Vietcombank Kiên Giang làm cơ sở tách bán theo nhu cầu.

2. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

3. Tiền đặt trước: 5% trên giá khởi điểm, Nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh, số: 0091.000.156.156 tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam– Chi nhánh Kiên Giang.

4. Điều kiện tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

5. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ và bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 27/08/2020 (giờ hành chính) tại Công ty.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 27/08/2020 (giờ hành chính), tại nơi tài sản tọa lạc.

8. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước: Từ ngày 27/08/2020 đến ngày 01/09/2020 (giờ hành chính) tại Công ty.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: dự kiến lúc 09 giờ ngày 4/9/2020, tại Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh Số 156 Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

10. Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh, Số 156 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Điện thoại: 02976.573.873 - 0918.799.479.