(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/9/2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Châu Đức ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Châu Đức, số 30 Trần Phú, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Tài sản đấu giá: QSD đất 23.053,1 m2 để xây dựng chợ và nhà phố thương mại, tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT. Trong đó: 19.719,5 m2 đất xây dựng chợ, 3.333,6 m2 đất xây dựng nhà phố thương mại.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với 19.719,5 m2 để xây dựng chợ; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 3.333,6 m2 để xây dựng nhà phố thương mại.

Chi tiết tài sản được thể hiện tại Quy chế đấu giá kèm theo.

Giá khởi điểm: 53.458.281.000 đồng; Tiền đặt trước: 8.020.000.000 đồng; tiền mua hồ sơ: 4.000.000 đồng và Bước giá: 2.000.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 12/8/2020 đến 16 giờ, ngày 28/8/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT.

Thẩm định hồ sơ: Vào lúc 09 giờ, ngày 31/8/2020.

Thời gian, địa điểm đấu giá: vào 09 giờ, ngày 4/9/2020 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Đức.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thực hiện theo Quy chế đấu giá ban hành kèm theo.

Liên hệ văn phòng Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tinh BR-VT, 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3851524./.