(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/9/2020 do Trại giam Đăk Trung ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Trại giam Đăk Trung. Địa chỉ: Xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long. Địa chỉ: Số 99 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

3. Tài sản đấu giá: Lô cây Cao su thanh lý với số lượng: 60.500 cây. Tài sản có các đặc điểm sau:

Ngày 4/9/2020, đấu giá cây cao su thanh lý tại tỉnh Đăk Lăk ảnh 1


Địa chỉ tài sản: Xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk

- Phương thức thanh lý: Bán cây đứng, khai thác trắng toàn bộ diện tích, khai thác dưới sự giám sát của Trại giam Đăk Trung.

- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, vận chuyển, móc gốc, san lấp hố, dọn đốt cành, rể cây để giao mặt bằng lại cho người có tài sản.

- Tài sản được thông báo đấu giá nằm trong khu vực phải giữ gìn an ninh, an toàn của Trại giam Đăk Trung. Người mua được tài sản đấu giá phải tuân thủ các quy định của trại giam Đăk Trung trong quá trình khai thác, cụ thể: Số lượng nhân sự, phương tiện cơ giới đưa vào khu vực khai thác, thời gian khai thác phải được lãnh đạo Trại giam Đăk Trung phê duyệt và quản lý.

Giá khởi điểm: 13.403.693.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, bốn trăm lẻ ba triệu, sáu trăm chín mươi ba nghìn đồng).

Ghi chú: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế theo quy định của Luật quản lý thế

Người mua được tài sản đấu giá phải hoàn trả lại mặt bằng đất trống cho Trại giam Đăk Trung. Vì vậy Người mua được tài sản đấu giá phải đặt cọc khoản tiền 15.000 đồng/ cây. Khoản tiền này được hoàn trả lại cho Người mua được tài sản đấu giá trong thời hạn 15 ngày sau khi Trại giam Đăk Trung và Người mua được tài sản đấu giá ký Biên bản nghiệm thu bàn giao mặt bằng. Trong trường hợp người mua được tài sản đấu giá không thực hiện đúng việc bàn giao mặt bằng theo thỏa thuận đã giao kết thì Trại giam Đăk Trung sử dụng số tiền ký quỹ 15.000 đồng/ cây để thực hiện việc dọn mặt bằng, số tiền còn thừa Trại giam Đăk Trung sẽ chi trả lại cho người mua được tài sản đấu giá.

Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá tài sản: 500.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

Khoản tiền đặt trước: 2.680.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng)

Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 27 và 28/8/2020 tại nơi có tài sản tọa lạc.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Kể từ ngày thông báo cho đến 16 giờ 30 phút ngày 01/9/2020 tại công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.

- Khoản tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản số: 0231000684891, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

5. Thời gian và địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 04/9/2020 tại Tại Trại giam Đắk Trung - địa chỉ: xã Ea Kpam, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng.

7. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

Tổ chức, cá nhân trong nước, có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 xin liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long

Số 99 Phạm Ngũ Lão, tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk