(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/9/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp ủy quyền như sau:

 “Đấu giá tài sản cho thuê QSDĐ”

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Quốc lộ 30, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê QSDĐ, đất nuôi trồng thủy sản, tọa lạc xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

+ Thửa đất số 24, tờ bản đồ số 03, diện tích 22.636 m2. Giá khởi điểm: 2.300đồng/m2/năm

+ Thửa đất số 29, tờ bản đồ số 02, diện tích 63.166,2 m2. Giá khởi điểm: 2.300đồng/m2/năm

4. Tổng giá khởi điểm: 1.973.450.600đ/10năm

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 09/8/2019 đến 15 giờ ngày 03/9/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Quốc lộ 30, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

6. Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm và nộp vào ngày 29, 30/8/2019 và đến 15 giờ ngày 03/9/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền bán hồ sơ: 4.000.0000 đ; 5.000.000đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/8/2019 đến 15 giờ ngày 29/8/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

  - Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

  - Đảm bảo đủ điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

  - Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao, cho thuê đất để thực hiện dự án.

  - Người trúng đấu giá phải thực hiện quy hoạch hệ thống giao thông, cấp thoát nước cho vùng nuôi sản xuất phía trong (phải có thỏa thuận với vùng nuôi phía trong)

10. Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 04/9/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3833 856.