(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Khánh An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/8/2021 do Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH MTV ủy quyền như sau:

Tài sản: Xe ô tô 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu; số loại Camry; Biển kiểm soát: 16K-6335; số khung: 53SK200X778209; số máy: 5S4208059; hộp số: số sàn; năm sản xuất: 1997; Xuất xứ: Nhật Bản; Màu sơn: Xanh đen. Tình trạng kỹ thuật (thể hiện chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 886/CTh-NVC ngày 02/7/2021 của Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá Miền Bắc).

Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH MTV

Ngày 4/8/2021, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại thành phố Hải Phòng ảnh 1
Ngày 4/8/2021, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại thành phố Hải Phòng ảnh 2
Ngày 4/8/2021, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại thành phố Hải Phòng ảnh 3
Ngày 4/8/2021, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại thành phố Hải Phòng ảnh 4