(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/8/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 4/8/2021, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại TP.Đà Nẵng ảnh 1