(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/8/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đà Bắc ủy quyền như sau:

Xe ô tô chở rác nhãn hiệu Thành Công, Biển kiểm soát 28A-00045

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đà Bắc

Ngày 4/8/2021, đấu giá xe ô tô chở rác Thành Công tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 4/8/2021, đấu giá xe ô tô chở rác Thành Công tại tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 4/8/2021, đấu giá xe ô tô chở rác Thành Công tại tỉnh Hòa Bình ảnh 3