(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/8/2021 do Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

6854 kg thực vật rừng ngoài gỗ là cây Song Mật, nhóm IIA (Tên khoa học: Calamus platyacanthus). Cây Song Mật được dóc sạch, cắt đoạn từ 2m đến 4m còn tươi, phần đầu các đoạn có hiện tượng bị mốc trắng và héo. 4352 kg thực vật rừng ngoài gỗ là củ Bình Vôi, nhóm IIA (thuộc chi Stepphania) còn tươi, một số củ có hiện tượng bị thối ở các phần bị sứt vỏ.

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

Ngày 4/8/2021, đấu giá 11.206 kg thực vật rừng ngoài gỗ tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 4/8/2021, đấu giá 11.206 kg thực vật rừng ngoài gỗ tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 4/8/2021, đấu giá 11.206 kg thực vật rừng ngoài gỗ tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 3