(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/8/2020 do Trung tâm Kỹ thuật - Cục Tần số vô tuyến điện ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Kỹ thuật, địa chỉ: 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

Tài sản đấu giá: Quyền thuê diện tích sàn để làm văn phòng tại tòa nhà của Cục Tần số vô tuyến điện - địa chỉ 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

(Thông tin chi tiết về tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá như danh mục chi tiết kèm theo).

Kế hoạch đấu giá:

Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá: Bắt đầu từ ngày 14/7/2020.

Thời gian tham khảo hồ sơ mời đấu giá, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/7/2020 đến ngày 30/7/2020.

Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 14/7/2020 đến ngày 27/7/2020.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 28/7/2020 và ngày 29/7/2020 tại địa chỉ 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/7/2020 đến ngày 03/8/2020.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 04/8/2020.

Địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, tổ chức cuộc đấu giá: tại trụ sở Trung tâm, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm

Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước và hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Phương thức, hình thức đấu giá:

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hiện trạng tài sản cho khách hàng xem xét.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

Chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá số 36/QCĐG/PL01 ngày 13/7/2020 do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24).3355.3359/0988.020.789 (bà Cao Kim Ngân –

Trưởng phòng Nghiệp vụ 1)

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính)

Danh mục chi tiết tài sản đấu giá, giá khởi điểm, thời gian thuê, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ

Ngày 4/8/2020, đấu giá quyền thuê diện tích sàn để làm văn phòng tại tòa nhà của Cục Tần số vô tuyến điện, Hà Nội ảnh 1

- Giá khởi điểm quyền thuê diện tích sàn để làm văn phòng là giá đã bao gồm phí dịch vụ, điện, nước và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Diện tích sàn để làm văn phòng đã được lắp đặt nội thất cơ bản như: điều hòa tổng, vách ngăn, đèn điện, ổ cắm điện, sàn lát gạch, tường sơn trắng, trần giả.

- Thời gian thuê: Tối thiểu là 03 năm nhưng không quá 10 năm.