(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 4/8/2020 như sau:

1. Thông tin khu đất: Khu đất đấu giá ĐG 1 phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm:

(1) Nhóm 1: Gồm 07 thửa đất thuộc khu TT5 (ký hiệu: từ TT5-9 đến TT5-15). Giá khởi điểm: 54.200.000 đồng/m2. Tổng diện tích: 584,8 m2;

(2) Nhóm 2: Gồm 10 thửa đất thuộc khu TT7 (ký hiệu: Từ TT7-5 đến TT7-14). Giá khởi điểm: 53.600.000 đồng/m2. Tổng diện tích: 806 m2;

(3) Nhóm 3: Gồm 02 thửa đất thuộc khu TT3 (ký hiệu: TT3-7 và TT3-18). Giá khởi điểm: 70.800.000 đồng/m2. Tổng diện tích: 174,5 m2;

(4) Nhóm 4: Gồm 02 thửa đất thuộc khu TT4 (ký hiệu: TT4-2, TT4-8). Giá khởi điểm: 69.500.000 đồng/m2. Tổng diện tích: 129,4 m2.

Bước giá áp dụng chung: 500.000 đồng/m2. Tiền đặt trước áp dụng chung: 450.000.000 đồng/thửa; tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá nhóm các thửa đất có cùng giá khởi điểm bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 14/07/2020 đến ngày 31/07/2020 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin đấu giá tại trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Cổng thông tin điện tử UBND quận Nam Từ Liêm. Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 30/07 và 31/07/2020 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản: “Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. Số TK: 0301000018888 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hoàn Kiếm”. Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá, số CMND …” nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ “Số lượng thửa đất: …… thuộc nhóm ……” khu ĐG1 phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày, ngày 28/07/2020 và 29/07/2020 (giờ hành chính).

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30, ngày 04/08/2020 tại Hội trường UBND phường Phương Canh. Địa chỉ: Đường Phương Canh, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm. ĐT: 0988.787.458 (Đ/c Nguyễn Tuấn Thành).