(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/8/2020 do Công ty TNHH Chế biến & Xuất khẩu thủy sản Quảng Ninh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 22, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Chế biến & Xuất khẩu thủy sản Quảng Ninh. Địa chỉ: Khu 1, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tài sản đấu giá: 02 hạng mục công trình xây dựng bao gồm: Nhà ăn + hội trường, nhà ở công nhân và hệ thống cấp nước 1.500 m3/ngày tại khu 1, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tài sản này hiện đang thế chấp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Bắc.

Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Từ 30 - 31/07/2020.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản: Giờ hành chính từ 13 - 31/07/2020 tại số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 09 giờ 00, ngày 04/08/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Hà Nội. Đ/c: Tầng 22, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.3724.6666.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM HÀ NỘI THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Sửa đổi nội dung đăng báo ngày 13/07/2020, nội dung đăng báo ngày 13/7/2020 bị hủy bỏ)

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 22, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Chế biến & Xuất khẩu thủy sản Quảng Ninh. Địa chỉ: Khu 1, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tài sản: 02 hạng mục công trình xây dựng bao gồm: Nhà ăn + Hội trường, nhà ở công nhân và hệ thống cấp nước 1.500 m3/ngày tại khu 1, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, ttỉnh Quảng Ninh. Tài sản này hiện đang thế chấp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Bắc.

Giá khởi điểm: 1.416.000.000 VND (một tỷ bốn trăm mười sáu triệu đồng).

Tiền đặt trước: 140.000.000 đồng (một trăm bốn mươi triệu đồng).

Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ.

Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Từ 30 - 31/07/2020.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản: Giờ hành chính từ 13 - 31/07/2020 tại số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 09 giờ 00, ngày 04/08/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Hà Nội. Đ/c: Tầng 22, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 024.3724.6666.