(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/7/2020 do Ban quan lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Triệu Phong ủy quyền như sau:

 - Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung. Địa chỉ: Số 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

- Người có tài sản: Ban quan lý DA Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Triệu Phong. Địa chỉ: Số 146 Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

  - Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: 17 lô đất, gồm: 01 lô thuộc khu vực thị trấn Ái Tử; 02 lô tại xã Triệu Thành; 14 lô tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị có tổng diện tích: 3.284m2 với tổng giá khởi điểm: 5.943.200.000 đồng.

(Có bảng kê chi tiết từng lô, diện tích, giá khởi điểm đính kèm)

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá (công bố giá): Vào lúc 8h00 ngày 4/7/2020 tại Hội trường Công an huyện Triệu Phong (Thị trấn ái Tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị).

- Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 200.000 - 500.000 đ/1 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 40.000.000 - 90.000.000 đồng/1 hồ sơ

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Thời gian nộp: Ngày 01; 02; 03/7/2020 (Trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định)

+ Tên Tài khoản nộp tiền: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

+ Địa điểm nộp tiền nộp tiền:

* Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - CN huyện Triệu Phong; Số TK: 3910 201 000136

* Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Thị xã Quảng Trị, Số TK: 3909201006402

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến ngày 30/6/2020 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ có các lô đất.

- Thời gian địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến hết ngày 01/7/2020 (trong giờ hành chính), cụ thể:

+ Từ ngày 15/06 đến ngày 01/07/2020 tại Công ty đấu giá.

+ Các ngày 29; 30/06 và 01/07/2020, tại:

• Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - CN huyện Triệu Phong (Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị)

• Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Thị xã Quảng Trị (Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị)

- Hình thức nộp hồ sơ: Khách hàng được quyền gửi hồ sơ tham gia đấu giá qua đường bưu điện hoặc bỏ trực tiếp vào thùng phiếu do Công ty chuẩn bị sẵn tại nơi đã quy định.

- Lưu ý: Khách hàng nộp phiếu trả giá qua đường bưu điện thì địa chỉ gửi là: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (Số 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị), những hồ sơ đấu giá đến sau 17 giờ 00 ngày 01/07/2020 sẽ không hợp lệ, Công ty sẽ lập biên bản có chữ ký của Bưu điện).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, Hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; Tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký, có năng lực hành vi dân sự và chấp nhận các quy định tại quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ đăng ký tại Công ty; Nghiên cứu kỹ thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá; Nộp tiền đặt trước tại Agribank - CN Huyện Triệu Phong hoặc Agribank - CN TX Quảng Trị; bỏ tất cả các giấy tờ thuộc hồ sơ đấu giá vào 01 phong bì do Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phát hành và tự niêm phong bằng cách dán kín và ký tên vào các mép phong bì đựng phiếu bỏ trực tiếp vào thùng phiếu đã được Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung chuẩn bị sẵn hoặc gửi qua đường bưu điện. Thùng phiếu sẽ được niêm phong ngay khi hết thời gian nhận phiếu.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Vậy, Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo cho các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565.379 hoặc Ban quan lý DA đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Triệu Phong qua số điện thoại: 02333.828.420./.

PHỤ LỤC GIÁ KHỞI ĐIỂM, SỐ TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ TIỀN BÁN HỒ SƠ CÁC LÔ ĐẤT THUỘC XÃ TRIỆU THÀNH, XÃ TRIỆU LONG, THỊ TRẤN ÁI TỬ, HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TRIỆU PHONG QUẢN LÝ

(Kèm theo Thông báo số 42/TBĐG-CTMT ngày 09/06/2020 )

ĐVT: VNĐ

Ngày 4/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 4/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ảnh 2