(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/7/2020 do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Vị trí 1: Quyền sử dụng 27 ô đất tại khu 8 xã Dậu Dương (nay là khu 4 xã Dân Quyền), huyện Tam Nông.

- Diện tích: từ 150,0m2 đến 266,6m2/ô. Giá khởi điểm: từ 1.500.000đ đến 2.500.000đồng/m2.

1.2.Vị trí 2: Quyền sử dụng 14 ô đất tại khu 20 và 02 ô đất tại khu 21 xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông.

- Diện tích: từ 120,0 m2 đến 185,2m2/ô. Giá khởi điểm: từ 1.600.000đ đến 2.000.000đồng/m2.

1.3. Vị trí 3: Quyền sử dụng 05 ô đất tại khu Gò Lầm xã Lam Sơn, huyện Tam Nông.

- Diện tích: từ 207,3 m2 đến 293,8m2/ô. Giá khởi điểm: từ 1.500.000đ đến 1.600.000đồng/m2.

2. Tiền đặt trước: từ 30.000.000đ đến 50.000.000 đồng/hồ sơ.

3. Tiền bán hồ sơ: từ 100.000đ đến 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Đ/c: Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 01/7/2020 tại UBND xã Dân Quyền, UBND xã Vạn Xuân, UBND xã Lam Sơn và Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: ngày 16/6 và 17/6/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 01/7/2020, các khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND các xã hoặc Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tam Nông.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá:

- Vị trí 1: Bắt đầu 08h00 ngày 04/7/2020 tại Hội trường UBND xã Dân Quyền.

- Vị trí 2, vị trí 3: Bắt đầu 14h00 ngày 04/7/2020 tại Hội trường UBND xã Vạn Xuân.

9. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/7/2020 đến 16h00 ngày 03/7/2020 (Trong giờ hành chính), nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 2714201003303, mở tại AGRIBANK – CN Tam Nông, Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

10. Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ: - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (ĐT: 0210 3842215).

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Nông và UBND các xã có tài sản đấu giá. 

DANH SÁCH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ

Dự án: Quyền sử dụng đất tại xã Dân Quyền, xã Vạn Xuân và xã Lam Sơn, huyện Tam Nông,

tỉnh Phú Thọ

Cuộc đấu giá:

- Vị trí 1: Bắt đầu 08h00 ngày 04/7/2020 tại Hội trường UBND xã Dân Quyền.

- Vị trí 2, Vị trí 3: Bắt đầu 14h00 ngày 04/7/2020 tại Hội trường UBND xã Vạn Xuân.

Ngày 4/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 4/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 4/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 3