(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/7/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen. Địa chỉ: 27 Chương Dương, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Địa điểm đấu giá: Tại Sàn đấu giá tài sản Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen. Địa chỉ: 27 Chương Dương, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: 10 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế.

Tài sản đấu giá: Toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi tại Lô E, KCN Phú Bài, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (Danh mục đính kèm).

Giá khởi điểm: 45.400.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn.

Địa điểm trưng bày và xem tài sản tại: Lô E, KCN Phú Bài, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tiền đặt trước: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian đăng ký mua, nộp hồ sơ và xem tài sản đấu giá:

Từ ngày 13/06/2019 đến trước 16h30’ ngày 01/07/2019.

Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày 13/06/2019 đến trước 16h30’ ngày 01/07/2019.

Thời gian dự kiến đấu giá tài sản: Vào lúc 08h30 ngày 04/07/2019.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện qui định của Pháp luật đến Công ty để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm chứng minh nhân dân.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá trong giờ hành chính, trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen, địa chỉ: 27 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Để biết thêm chi tiết liên hệ điện thoại số: 0236. 3946 812 - 0903561555. 

Ngày 4/7/2019, đấu giá toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi ảnh 1
Ngày 4/7/2019, đấu giá toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi ảnh 2
Ngày 4/7/2019, đấu giá toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi ảnh 3
Ngày 4/7/2019, đấu giá toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi ảnh 4