(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước sản vào ngày 4/7/2019 do Đội Quản lý thị trường Số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường Số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá. 

TT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số

lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền

1

Míc SDKDSD -10

Chiếc

04

200.000

800.000

2

Loa Bluctoothws1660

Chiếc

05

150.000

750.000

3

Gậy sel Fie stick

Chiếc

25

20.000

500.000

4

Pin sạc dự phòng Arun 5600

Chiếc

60

55.000

3.300.000

5

Pin sạc dự phòng Arun 8400

Chiếc

24

103.000

2.472.000

6

Cáp sạc I phone 4

Chiếc

90

10.000

900.000

7

Miếng dáncường lực

Hộp

299

5.000

1.495.000

8

Móc treo I Zing

Cái

20

3.500

70.000

9

Kính màn hình 4,7inch

Cái

20

27.000

540.000

10

Kính màn hình 5,5 inch

Cái

28

27.000

756.000

11

Kính màn hình Iphone5

Cái

35

20.000

700.000

12

Kính màn hình 6S Plus

Cái

48

30.000

1.440.000

13

Kính màn hình oppo F7

Cái

`13

20.000

260.000

14

Kính màn hình oppoA83

Cái

04

25.000

100.000

15

Kính màn hình J7

Cái

09

20.000

180.000

16

Kính màn hình A6

Cái

17

20.000

340.000

17

Kính màn hình J330

Cái

16

20.000

320.000

18

Kính màn hình A3s

Cái

05

20.000

100.000

19

Kính màn hình J5

Cái

35

20.000

700.000

20

Kính màn hình A710

Cái

20

20.000

400.000

21

Kính màn hình J4

Cái

16

20.000

320.000

22

Kính màn hình J6

Cái

09

20.000

180.000

23

Kính màn hình E1p

Cái

13

20.000

260.000

24

Kính màn hình J230

Cái

19

20.000

380.000

25

Kính màn hình A310

Cái

18

20.000

360.000

26

Kính màn hình J4

Cái

16

20.000

320.000

27

Kính màn hình J 220

Cái

13

20.000

260.000

28

Kính màn hình A8

Cái

20

20.000

400.000

29

Kính màn hình V9

Cái

14

20.000

280.000

30

Kính màn hình J 510

Cái

20

20.000

400.000

31

Kính màn hình V11

Cái

15

20.000

300.000

32

Kính màn hình J 2

Cái

17

20.000

340.000

33

Ốp lưng điện thoại các loại

Cái

1.678

3.000

5.034.000

Cộng:

24.957.000

* Chất lượng: Còn mới 100%

* Nơi có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường Số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (27/6/2019 và 28/6/2019).

- Địa điểm xem tài sản: Đội Quản lý thị trường Số 6; địa chỉ: thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Giá khởi điểm; tiền mua hồ sơ; tiền đặt trước; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: 24.957.000, đ (Hai mươi tư triệu, chín trăm năm mươi bảy nghìn đồng)

(Là mức giá trên là tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định).

- Tiền bán hồ sơ tham giá đấu giá: 100.000, đ/ 01 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 3.500.000, đ (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn đồng)

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 26/6/2019 đến 16h 30’ ngày 02/7/2019.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

- Nộp tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn trong 03 ngày: 01/7/2019; 02/7/2019 đến 16h30’ ngày 03/7/2019. Khách hàng nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Hồi 08 giờ 00 phút ngày 04/7/2019

- Địa điểm đấu giá: Đội Quản lý thị trường Số 6; địa chỉ: thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.

- Hình thức, thủ tục đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

- Khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá: 03 phút.

- Bước giá: 500.000,đ/lần trả giá (Năm trăm nghìn đồng).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.  

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức, hộ gia đình (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.