(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/7/2019 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:
Ngày 4/7/2019, đấu giá tài sản vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 4/7/2019, đấu giá tài sản vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 4/7/2019, đấu giá tài sản vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Kon Tum ảnh 3