(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/7/2019 do Agribank - Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 01, Ngõ 3449, Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168        ĐT: 02106 266 699

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ, Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, Phú Thọ

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 339072, thửa đất số 27, tờ bản đồ số 41, diện tích đất 417,5m2 (Đất ở 100,0m2, đất trồng cây lâu năm 317,5m2), do UBND huyện Yên lập cấp ngày 26/12/2014 cho ông Hà Ngọc Ánh và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, tại Khu Tam Giao, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

3.2. Giá khởi điểm: 250.250.000 đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 50.050.000 đồng, tiền hồ sơ đấu giá 200.000 đồng/01 bộ. Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 25, 26/6/2019, tại Khu Tam Giao, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 01/7/2019, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Từ ngày 01/7 đến 16h00 ngày 03/7/2019, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 2700201006868, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 04/7/2019, tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, Số 01, Ngõ 3449, Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, Phú Thọ

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 01, Ngõ 3449, Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ, Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, Phú Thọ. ĐT: 02103 871 155.