(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/7/2019 do phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ea Kar ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ea Kar. Địa chỉ: Số 09 Trần Hưng Đạo, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

Stt

Ký hiệu Thửa đất

Diện tích (m2)

Hệ số góc

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

1

07

145,5

1,00

3.929.000.000

780.000.000

500.000

2

08

149,7

1,00

4.042.000.000

800.000.000

500.000

3

09

153,6

1,00

4.147.000.000

800.000.000

500.000

4

10

157,5

1,00

3.308.000.000

660.000.000

500.000

Tổng cộng

15.426.000.000

a) Quyền sử dụng đất đối với 04 thửa đất tại tờ bản đồ số 13 thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bốn trăm hai mươi sáu triệu đồng.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b) Quyền sử dụng đất cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea kar, tỉnh Đắk Lắk.

Vị trí thửa đất: Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 13 thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar

Diện tích: 485 m2;

Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ;

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

Thời hạn thuê đất: 50 năm;

Giá khởi điểm: 14.899.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu đồng).

Tiền đặt trước: 2.900.000.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/ hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 12/6/2019 tới ngày 01/7/2019.

5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 12/6/2019 đến ngày 01/7/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ea Kar.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ kèm bản chụp giấy tờ tùy thân (mang theo bản chính để đối chiếu), giấy nộp tiền đặt trước theo quy định; người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04/7/2019 tại Hội trường UBND thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

7. Hình thức, Phương thức đấu giá.

a) Đối với tài sản là quyền sử dụng đất 04 thửa đất tại tờ bản đồ số 13, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

b) Đối với tài sản là quyền sử dụng đất cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea kar, tỉnh Đắk Lắk.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn chi tiết: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464.

Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Ea Kar, điện thoại: 0262.3625158