(BĐT) - Công ty TNHH thẩm định và Tư vấn Tâm Tín Nghĩa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/7/2019 do Viện Dầu khí Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 4/7/2019, đấu giá lô xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 4/7/2019, đấu giá lô xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 2