(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/6/2021 do Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản do Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long quản lý, địa chỉ: số 63 đường Trần Phú, Phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

1. Đặc điểm tài sản:

1.1 Thanh lý tháo dỡ tài sản trên đất các trạm cấp nước của Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long, cụ thể:

- Trạm cấp nước Thuận Thới 1: Đài nước 20m3

- Trạm cấp nước Tân Mỹ: Đài nước 30m3

- Trạm cấp nước Phú Thành 1: Đài nước 20m3

- Trạm cấp nước Phước Hậu 2: Đài nước 20m3

1.2 Giá khởi điểm: 53.900.000 đồng (Năm mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng).

2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ/đơn đăng ký.

3. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng, nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số tài khoản: 100004634599 tại Ngân hàng TMCP Quốc dân chi nhánh Kiên Giang từ ngày 28/5/2021 đến ngày 01/6/2021 (giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày 28/5/2021 tại nơi tài sản tọa lạc (giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ, hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp phiếu trả giá: Từ ngày ra thông báo đến ngày 01/6/2021 (giờ hành chính) tại Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

6. Tổ chức công bố giá: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 04/6/2021 tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: số 4 đường Hưng Đạo Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đủ điều kiện, hành vi dân sự, năng lực tài chính theo luật định, có đủ năng lực, kinh nghiệm, máy móc, thiết bị trong lĩnh vực tháo dỡ công trình xây dựng đến đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định hiện hành và quy chế do Công ty phát hành. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia đấu giá đọc kỹ và thực hiện theo quy chế đấu giá và các quy định khác có liên quan.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

9. Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long, Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3822578.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497./.