(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản lần 4 vào ngày 4/6/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoằng Hoá ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Tên tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoằng Hoá.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: 01 Tàu cá có số đăng ký TH-90929-TS mang tên chủ tàu ông Lê Trương Lâm; Cơ quan đăng ký: Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa; Loại tàu là tàu cá vỏ gỗ; Công dụng là khai thác hải sản; Năm đóng 2011; Nơi đóng: Thanh Hóa; Mẫu thiết kế: Mẫu truyền thống.

* Đặc điểm kỹ thuật:

- Chiều dài: Lmax,m. 19,90 Ltk,m

- Chiều rộng: Bmax,m 5,70 Btk,m

- Chiều cao mạn: D,m: 2,35

- Chiều chìm: d,m: 0,65

- Vật liệu vỏ gỗ; tốc độ tự do; hải lý/h: 8,0; Máy chính: ký hiệu HINO, số máy E.23587, Công suất (sức ngựa) 380; Nơi chế tạo: Nhật Bản; 03 máy phụ gồm: 01 máy D trung Quốc, 01 máy bốn lốc, 01 máy Cummin ký hiệu số 10873618 của Mỹ.

* Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 27/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoằng Hóa về việc kê biên, xử lý tài sản.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản là:   682.344.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi hai triệu ba trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).

Đơn giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí đăng ký, đăng kiểm, lệ phí khác (nếu có), phí công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định. Trường hợp tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm triệu đồng trên một hồ sơ)

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty đấu giá Năm Châu phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng, nộp tiền đặt trước. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 20/5/2020 đến hết ngày 01/6/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Tại Cảng cá Lạch Hới Sầm Sơn có địa chỉ tại phường Quảng Tiến, Tp Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Khách hàng có nhu cầu xem tài sản xin mời đến Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu nhận giấy giới thiệu.

- Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản bán đấu giá, xem tài sản và tham khảo thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo bán đấu giá công khai tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục THADS huyện Hoằng Hóa, nơi trưng bày tài sản.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 20/5/2020 đến hết ngày 01/6/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và Chi cục THADS huyện Hoằng Hóa.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 03/6/2020;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản THADS huyện Hoằng Hóa, 01 tàu cá mang tên ông Lê Trương Lâm.

6.4. Thời gian buổi công bố giá: 9h00 ngày 04/6/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0378836613/0989.589.052.