(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thành phố, thông báo bán đấu giá vào ngày 04/06/2020 do Ngân hàng OCB ủy quyền như sau:

Tài sản bán đấu giá: Là Quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có thửa đất số 69, tờ bản đồ số 06, diện tích đất 62,0 m2, diện tích sàn 148,6 m, địa chỉ: Số 59 Bửu Đình, Phường 05, Quận 6, TP.HCM theo GCN Quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH09381 do UBND Quận 6 cấp ngày 02/11/2011.

Nguồn gốc, hiện trạng và tình trạng pháp lý tài sản:

- Tài sản thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Hồng Vĩnh Hùng đã thế chấp cho OCB để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ của ông Hồng Vĩnh Kiện. Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự đòi tài sản hoặc liên hệ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quyền đòi tài sản, đồng thời chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình đòi tài sản nêu trên (các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, hiện trạng và tình trạng pháp lý đính kèm trong Quy chế, thông báo bán đấu giá).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 11/05/2020 – 13/05/2020 tại địa chỉ: Số 59 đường Bửu Đình, Phường 5, Quận 6, TP.HCM (người mua tự bỏ chi phí đi xem).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng tham gia đấu giá: Từ 04/05/2020 đến ngày 01/06/2020. Địa điểm: Số 1056 (lầu 1) đường 3/2, Phường 12, Quận 11, TP.HCM.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là: 6.802.000.000 đồng.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 680.000.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Thời hạn nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 03/06/2020 vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Thành phố.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 04/06/2020 tại số 1056 (lầu 1) đường 3/2, Phường 12, Quận 11, TP.HCM.

Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Công ty Đấu giá Hợp danh Thành phố (lầu 1) số 1056 đường 3/2, Phường 12, Quận 11, TP.HCM. Điện thoại: 0917.899.089.