(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/6/2020 do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An. Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có quyền sử dụng đất đấu giá: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: số 07 đường Phan Bội Châu, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông

3. Quyền sử dụng đất đấu giá, Giá khởi điểm, Tiền đặt trước, Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá bà Bước giá:

3.1. Quyền sử dụng đất đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 48 thửa đất, tổng diện tích: 11.903,5 m2, bao gồm:

+ 28 thửa đất (thửa đất 01 đến 28) thuộc Khu đất ký hiệu LP-01, khu vực quy hoạch Trung tâm cụm xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

+ 20 thửa đất (thửa đất 01 đến 13, 21 đến 27) thuộc Khu đất ký hiệu LP-04, khu vực quy hoạch Trung tâm cụm xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn; thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài, được UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông phê duyệt bán đấu giá (có hồ sơ pháp lý kèm theo).

3.2. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm: 23.640.824.732 đồng/48 thửa (Hai mươi ba tỷ sáu trăm bốn mươi triệu tám trăm hai mươi bốn nghìn bảy trăm ba mươi hai đồng).

3.3. Tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% (hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của thửa đất đăng ký đấu giá.

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo mức tối đa được quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Cụ thể:

+ Những lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng một hồ sơ);

+ Những lô đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng, tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (năm trăm nghìn đồng một hồ sơ).

3.5. Bước giá: 5.000.000 đồng/bước giá, chỉ áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất và ngay tại buổi công bố giá, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp tại cuộc đấu giá giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá.

Cụ thể từng thửa như sau: 

Ngày 4/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông ảnh 1
Ngày 4/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông ảnh 2
Ngày 4/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông ảnh 3

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 12/05/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/06/2020.

4.2. Địa điểm bán hồ sơ; điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đến mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An hoặc tại Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô.

5. Phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở buổi công bố giá. Nộp bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An theo số tài khoản:

+ Số: 5304 201 004 284 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Krông Nô, tỉnh Đăk Nông (Agribank Krông Nô), hoặc

+ Số: 0231 000 675 358 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đăk Lăk (Vietcombank Dak Lak).

6. Thời gian, địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá:

6.1. Thời gian xem quyền sử dụng đất đấu giá: Công ty tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem quyền sử dụng đất trong giờ hành chính liên tục từ ngày 28/05/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 29/05/2020

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu có thể tự mình đến xem hiện trạng quyền sử dụng đất trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

6.2. Địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá: tại nơi có các thửa đất đấu giá (Buôn K62, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 04/06/2020 tại tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Đắk Drô, huyện Krông Nô (địa chỉ: Buôn K62, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Những thông tin khác:

- Trường hợp đến trước ngày mở cuộc đấu giá, cơ quan có thẩm quyền có thay đổi về giá khởi điểm đối với các quyền sử dụng đất nói trên hoặc có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá thì Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An sẽ thông báo cho những tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và sẽ tổ chức đấu giá với giá khởi điểm đã được thay đổi.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An. Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 02623 709 809 hoặc 0905 533 167 (gặp Bính) để được hướng dẫn chi tiết.

- Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: số 07 đường Phan Bội Châu, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: 02613 584 989 hoặc 0907 37 29 39 (gặp Phương) để được hướng dẫn chi tiết.