(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (Đ/c: Số 194 Huỳnh Văn Cù, P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tổ chức đấu giá tài sản của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Đ/c: KP.2, TT. Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương vào ngày 4/6/2020 như sau:

Tài sản đấu giá: Nhượng bán quyền khai thác mủ trên vườn cây năng suất thấp và vườn cây thanh lý tái canh năm 2021 tại Nông trường Trần Văn Lưu, Minh Hòa, Đoàn Văn Tiến gồm 05 gói đấu giá. Chi tiết Gói đấu giá tại bảng tổng hợp phương án phân chia gói thầu và giá khởi điểm của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.933.935.000 đồng.

Tài sản được bán theo từng gói; người mua có thể mua 01 (một) gói hoặc nhiều gói tùy nhu cầu.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương hoặc tại Phòng Kế hoạch vật tư - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng từ ngày 19/05/2020 đến ngày 01/06/2020; tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm; nộp tiền đặt trước từ ngày 01/06/2020 đến ngày 03/06/2020.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 04/06/2020 tại Hội trường - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.