(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/6/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Tân Uyên ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 57, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Tân Uyên; Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 01 lô vật tư thu hồi sau khi bồi thường của Công ty TNHH Honda Industrial thuộc dự án Giải phóng mặt bằng công trình đường Thủ Biên – Đất Cuốc. Cụ thể như sau: 

Ngày 4/6/2020, đấu giá lô vật tư thu hồi tại tỉnh Bình Dương ảnh 1

* Giá khởi điểm: 29.465.000 đồng (Hai mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).

  -Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 01/6/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

  -Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

  -Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/5/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/6/2020 tại Công ty TNHH Honda Industrial.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 01/6/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/6/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

-Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm. Cụ thể: 5.800.000 đồng (Năm triệu, tám trăm ngàn đồng).

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

-Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 04/6/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: 194 Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – ĐT: 0274.6544447.