(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/6/2019 do Ban quản lý Chợ Hoa Lư – Phù Đổng ủy quyền như sau:
Ngày 4/6/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 4/6/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại tỉnh Gia Lai ảnh 2