(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Cao su Đà Nẵng vào ngày 4/6/2019 do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư; …

Vốn điều lệ: 1.187.926.050.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 17.234.000 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 04/06/2019

Giá khởi điểm: 25.170 đồng/ cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100 cổ phần

Bước giá: 10 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 17.234.000 cổ phần     

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 17.234.000 cổ phần

Ngày phát hành: 04/06/2019