(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/5/2022 do BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa ủy quyền như sau:
Ngày 4/5/2022, đấu giá xe ô tô Toyota tại TP.HCM ảnh 1