(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/5/2022 do Ngân hàng TMCP An Bình ủy quyền như sau:
Ngày 4/5/2022, đấu giá xe ô tô Thaco tại Hà Nội ảnh 1